تیتر اخبار | < بایگانی

محتوا با برچسب سیر اخلاق در قرآن.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

دیگر اخبار

محتوا با برچسب سیر اخلاق در قرآن.

عقال «عقل متعارف» در مراحل بالای معرفت

عقال «عقل متعارف» در مراحل بالای معرفت

مراحل اخلاق در قرآن؛
عقال «عقل متعارف» در مراحل بالای معرفت
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: صاحب‌نظران علم اخلاق برآنند كه بخشهای آغازین علم اخلاق را آشنایی با رذایل اخلاقی و راه های زدودن آنها تشكیل می ‏دهد؛ انسان، نخست باید رذایل اخلاقی و نفسانی را شناسایی و آنها را «دفعاً» یا «رفعاً» طرد كند؛ به این معنا كه، اگر...