تیتر اخبار | < بایگانی

محتوا با برچسب شیطان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

دیگر اخبار

محتوا با برچسب شیطان.

اوّلین هدف شیطان كور كردن چشم دل است

اوّلین هدف شیطان كور كردن چشم دل است

مراحل اخلاق در قرآن؛
اوّلین هدف شیطان كور كردن چشم دل است
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: صاحب‌نظران علم اخلاق برآنند كه بخشهای آغازین علم اخلاق را آشنایی با رذایل اخلاقی و راه های زدودن آنها تشكیل می ‏دهد؛ انسان، نخست باید رذایل اخلاقی و نفسانی را شناسایی و آنها را «دفعاً» یا «رفعاً» طرد كند؛ به این معنا كه، اگر...