تیتر اخبار | < بایگانی

محتوا با برچسب عبودیت.

دیگر اخبار

محتوا با برچسب عبودیت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد
شاخصه های برتری رسول اکرم بر پیامبران(4)؛
هیچ كمالی برای انسان متكامل فرض نمی شود جز اینكه پیامبر، به آن مقام نایل آمده است
پایگاه اطلاع رسانی اسراء؛ حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی می فرمایند: قرآن كریم وقتی می خواهد تعبیر «عبد» را نسبت به سایرانبیا بكار ببرد همراه با ذكرنام آنها بكارمی برد، ولی پیامبر خاتم را بدون نام یاد می كند، عبد مطلق، به آن فرد كامل انصراف دارد،...