تیتر اخبار | < بایگانی

محتوا با برچسب مراقبه و محاسبه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

دیگر اخبار

محتوا با برچسب مراقبه و محاسبه.

خودآزمایی یك ضرورت است/ در هر دو امرِ مراقبت و محاسبت، انسان باید «تقوا» را رعایت كند

خودآزمایی یك ضرورت است/ در هر دو امرِ مراقبت و محاسبت، انسان باید «تقوا» را رعایت كند

نمایشگر دسته ای مطالب
خودآزمایی یك ضرورت است/ در هر دو امرِ...
پایگاه اطلاع رسانی اسراء: صاحب‌نظران علم اخلاق برآنند كه بخشهای آغازین علم اخلاق را آشنایی با رذایل اخلاقی و راه های زدودن آنها تشكیل می ‏دهد؛ انسان، نخست باید رذایل اخلاقی و نفسانی را شناسایی و آنها را «دفعاً» یا «رفعاً» طرد كند؛ به این معنا كه، اگر...