نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

شماره بيست و يکم «فصلنامه علمي ـ پژوهشي حکمت إسرا» منتشر شد

 

 
به گزارش خبرنگار اسراء نيوز: شماره بيست و يکم فصلنامه علمي- پژوهشي حکمت اسرا پژوهشگاه علوم وحياني معارج وابسته به بنياد بين المللي علوم وحياني اسرا منتشر شد.
در اين شماره از فصلنامه، مقالات زير به چاپ  رسيده است:
1. هنر ديني از منظر علامه جوادي آملي
2. اثبات واجبالوجود براساس فرض تسلسل: نگاهي به برهان ابنسينا و اقامة برهاني بديع
3. بازنگري نوآوري حکيم سبزواري دربار? حدوث عالم: حدوث اسمي
4. تفسير انسان براساس حرکت جوهري
5. شناخت ابعاد وجودي انسان از نگاه ابنعربي و شنکره
6. تبيين تمثيل دوم (اصل عليت) در نقد عقل محض
7. جوهر بهمثابه امر واقعي در فلسفة لاک
8. کتاب‌شناسي/ فلسفة عرفان: ذات‎گرايي و ساخت‏گرايي
ويژگي منحصر به فرد شماره 21 نشريه حکمت إسراء تجميع نظرات حضرت استاد علامه جوادي آملي(حفظه‌الله) در باب هنر ديني است که در قالب اولين مقاله اين شماره قابل مشاهده است. در اين مقاله نويسندگان سعي کرده اند تمام نظرات ايشان را به دقت فحص و تجميع نمايند که اميدواريم مورد استفاده خوانندگان گرامي و علاقه مندان به مباحث هنر ديني قرار گيرد.
علاقه مندان مي توانند جهت مطالعه متن کامل مقالات به سامانه نشريات پژوهشگاه علوم وحياني معارج به آدرس www.isramags.ir مراجعه و فايل کامل متن مقالات را دريافت نمايند.
فصلنامه حکمت اسراء از مقالاتي که با نگاهي نو در حوزه حکمت و فلسفه، تحقيق وتاليف شده اند، استقبال کرده و مقالاتي که بر اساس مباني حکَمي حضرت استاد آيت الله جوادي آملي نگاشته شده اند در اولويت بررسي و چاپ قرار مي‌دهد. نويسندگان و محققين گرامي مي توانند جهت اطلاع از شيوه نامه مقالات وارسال مقاله خود از طريق وب سايت مجله اقدام نمايند.