نمایشگر دسته ای مطالب
بازگشت به صفحه کامل

مجموعه ده جلدي «پيش‌گامان دانش و فضيلت» منتشر شد

 

 با هدف معرفي بزرگان ديني دوران معاصر:
 
به گزارش خبرنگار اسراء نيوز به نقل از خبرگزاري مهر، در ده جلدي مجموعه «پيش گامان دانش و فضيلت» (نگاره هايي درباره نخبگان ديني) زندگي چهره هايي مانند علامه طبرسي، ‌علامه طباطبايي، علامه عسگري، ‌ شهيد مطهري، ‌ آيت الله ملكي تبريزي، ‌ شيخ بهايي، علامه شعراني، علامه بلاغي، علامه حسن زاده آملي و آيت الله جوادي آملي، مورد بررسي قرار گرفته است.
عناوين اين مجموعه به ترتيب عبارتند از:
راه بي پايان «نگاره هايي درباره علامه طبرسي» به قلم فاطمه بختياري در چهل و نه بخش
بايد مجنون بود! «نگاره هايي درباره شيخ بهايي» به قلم مريم قاسمي در هفتاد و يک بخش
چراغ مناجات «نگاره هايي درباره آيت الله ملکي تبري» به قلم مهري السادات معرک نژاد در شصت و شش بخش
شعري براي او «نگاره هايي درباره علامه بلاغي» به قلم فاطمه بختياري در پنجاه بخش
بهترين انتخاب «نگاره هايي درباره علامه شعراني» به قلم علي باباجاني در چهل و دو بخش
فرّ ايمان از فريمان «نگاره هايي درباره آيت الله شهيد مطهري» به قلم زينب عطايي در شصت و پنج بخش
خرد پيشه اي پارسا «نگاره هايي درباره علامه طباطبايي» به قلم سعيد دژفر در شصت وسه بخش
مردي هميشه جاري «نگاره هايي درباره علامه عسگري» به قلم بهزاد دانشگر در پنجاه و سه بخش
همراه با نسيم و لبخند «نگاره هايي درباره علامه حسن زاده آملي» به قلم سيد ناصر هاشمي در پنجاه و شش بخش
استاد باران «نگاره هايي درباره آيت الله جوادي آملي» به قلم ساناز احمدي دوستدار در چهل و يک بخش
يکي از اهداف نخستين مجموعه «پيش گامان دانش و فضيلت» معرفي اجمالي بزرگان ديني دوران ما به جوانان است تا بتوانند با شخصيت، ‌انديشه ها و آثار اين اشخاص آشنا شوند.
اين مجموعه که نخستين مجموعه «پيش گامان دانش و فضيلت» است، به همت آقايان بهزاد دانشگر و سيد سعيد هاشمي به عنوان مدير پروژه طرح و نيز قلم زني خانم ها و آقايان فاطمه بختياري، سعيد دژفر، زينب عطايي، سيد ناصر هاشمي، ساناز احمدي دوستدار، علي باباجاني، مريم قاسمي و مهري السادات معرک نژاد صورت گرفته است.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکميلي و تهيه اين مجموعه مي توانند به نشاني www.poiict.org مراجعه کنند.