بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء

نشست تخصصی «بررسی آسیب های اجتماعی کشور»


پایگاه اطلاع رسانی اسراء: نشست تخصصی «بررسی آسیب های اجتماعی کشور»، با حضور صاحبنظران و کارشناسان حوزه علوم اجتماعی در محل بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار شد.