22 01 2024 2221828 شناسه:
image

برگزاری نشست علمی با موضوع «تفسیر قرآن به قرآن و تفاوت آن با روایات ضرب قرآن به قرآن»

نشست علمی ـ تفسیری با موضوع «تفسیر قرآن به قرآن و تفاوت آن با روایات ضرب قرآن به قرآن» به همت معاونت پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی اسراء روز چهارشنبه در محل بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار گردید.

نشست علمی ـ تفسیری با موضوع «تفسیر قرآن به قرآن و تفاوت آن با روایات ضرب قرآن به قرآن» به همت معاونت پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی اسراء روز چهارشنبه در محل بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار گردید.

در این نشست علمی حجت اسلام و المسلمین عبدالله حاجی علی لالانی درباره گفت: روش تفسیرقرآن به قرآن مستند به سیره عقلاء بوده و بنای عقلاء محور اصلی در تفسیر قرآن به قرآن است. استفاده حداکثری و یا انحصاری از قرآن در تفسیر قرآن همان تفسیر قرآن به قرآن است و این یک منهج و روش تفسیری است.
وی گفت: تفسیر قرآن به قرآن بهترین منهج تفسیری است و اینکه قرآن یکی از منابع تفسیر قرآن به قرآن است حرف حقی است اما تنها منبع نیست و مرحوم علامه طباطبایی هم خود این چنین عمل نکرده است.
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین عبدالحمید مردانی نیز به توضیحاتی درباره موضوع نشست پرداخت و گفت: ضرب قرآن به قرآن دو نحو است، یکی جهت منفی که به ضرب قرآن به قرآن تعبیر نموده اند و دیگری جهت مثبت آن که از آن به تفسیر قرآن به قرآن تعبیر شده است، تفسیرقرآن به قرآن به 2 معناست، یک پیوند های لفظی  و دیگری پیوندهای محتوایی، روش تفسیر قرآن به قرآن سیره عقلائی در فهم است .